Prosta k przecina oś Oy układu współrzędnych w punkcie (0,6) i jest równoległa do prostej o równaniu y=−3x. Wówczas prosta k przecina oś Ox układu współrzędnych w punkcie: A) (−12,0)B) (−2,0)C) (2,0)

Prosta k przecina oś Oy układu współrzędnych w punkcie (0,6) i jest równoległa do prostej o równaniu y=−3x. Wówczas prosta k przecina oś Ox układu współrzędnych w punkcie: A) (−12,0)B) (−2,0)C) (2,0)
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz