Prosta l o równaniu y=m2x+3 jest równoległa do prostej k o równaniu y=(4m−4)x−3. Zatem: A.m=2 B.m=−2 C.m=−2−22–√ D.m=2+22–√

Prosta l o równaniu y=m2x+3 jest równoległa do prostej k o równaniu y=(4m−4)x−3. Zatem: A.m=2 B.m=−2 C.m=−2−22–√ D.m=2+22–√

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz