...

Prosta o równaniu y=−2x tworzy z osią Ox kąt rozwarty α (zobacz rysunek poniżej). matura z matematyki Cosinus kąta α jest równy:

 Prosta o równaniu y=−2xy=−2x tworzy z osią OxOx kąt rozwarty αα (zobacz rysunek poniżej).

Cosinus kąta αα jest równy:

Zobacz!

Dodaj komentarz