...

Prosta o równaniu y=−2x+7 jest symetralną odcinka PQ, gdzie P=(4;5). Oblicz współrzędne punktu Q.

Prosta o równaniu y=−2x+7y=−2x+7 jest symetralną odcinka PQPQ, gdzie P=(4;5)P=(4;5). Oblicz współrzędne punktu QQ.

Zobacz!

Dodaj komentarz