Prostą o równaniu y=12x+1 przesunięto wzdłuż osi Ox o cztery jednostki w prawo. Otrzymano prostą o równaniu:

Prostą o równaniu y=12x+1y=12x+1 przesunięto wzdłuż osi OxOx o cztery jednostki w prawo. Otrzymano prostą o równaniu:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz