...

Prosta o równaniu y=ax+b jest prostopadła do prostej o równaniu y=−4x+1 i przechodzi przez punkt P=(12,0), gdy

Prosta o równaniu y=ax+b jest prostopadła do prostej o równaniu y=−4x+1 i przechodzi przez punkt P=(12,0), gdy A.a=−4 i b=−2 B.a=14 i b=−18 C.a=−4 i b=2 D.a=14 i b=12

Zobacz!

Dodaj komentarz