...

Prosta przechodząca przez punkt A=(−10,5) i początek układu współrzędnych jest prostopadła do prostej o równaniu A.y=−2x+4 B.y=1/2x C.y=−1/2x+1 D.y=2x−4

Prosta przechodząca przez punkt A=(−10,5) i początek układu współrzędnych jest prostopadła do prostej o równaniu A.y=−2x+4 B.y=1/2x C.y=−1/2x+1 D.y=2x−4

Zobacz!

Dodaj komentarz