Punkt A=(−1,3) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABC o podstawie AB. Punkt D=(5,−4) jest spodkiem wysokości CD tego trójkąta. Współrzędne wierzchołka B są równe:

 Punkt A=(−1,3)A=(−1,3) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABCABC o podstawie ABAB. Punkt D=(5,−4)D=(5,−4) jest spodkiem wysokości CDCD tego trójkąta. Współrzędne wierzchołka BB są równe:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz