...

Punkt A=(2017,0) należy do wykresu funkcji f określonej wzorem A.f(x)=(x+2017)2 B.f(x)=x2−2017 C.f(x)=(x+2017)(x−2017) D.f(x)=x2+2017

Punkt A=(2017,0) należy do wykresu funkcji f określonej wzorem A.f(x)=(x+2017)2 B.f(x)=x2−2017 C.f(x)=(x+2017)(x−2017) D.f(x)=x2+2017

Zobacz!

Dodaj komentarz