Punkt B jest obrazem punktu A=(−3,5) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa

Punkt B jest obrazem punktu A=(−3,5) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa A.234−−√ B.8 C.34−−√ D.12

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz