...

Punkt P=(−6,−8), przekształcono najpierw w symetrii względem osi Ox, a potem w symetrii względem osi Oy. W wyniku tych przekształceń otrzymano punkt Q. Zatem:

Punkt P=(−6,−8)P=(−6,−8), przekształcono najpierw w symetrii względem osi OxOx, a potem w symetrii względem osi OyOy. W wyniku tych przekształceń otrzymano punkt QQ. Zatem:

Zobacz!

Dodaj komentarz