Punkt S=(−4,7) jest środkiem odcinka PQ, gdzie Q=(17,12). Zatem punkt P ma współrzędne A.P=(2,−25) B.P=(38,17) C.P=(−25,2) D.P=(−12,4)

Punkt S=(−4,7) jest środkiem odcinka PQ, gdzie Q=(17,12). Zatem punkt P ma współrzędne A.P=(2,−25) B.P=(38,17) C.P=(−25,2) D.P=(−12,4)

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz