Punkty A=(−2,−4), B=(8,1), C=(4,4) są kolejnymi wierzchołkami trapezu równoramiennego ABCD (niebędącego równoległobokiem) o podstawach AB oraz CD. a) Wyznacz równanie prostej, która jest osią symetrii tego trapezu. b) Oblicz współrzędne punktu będącego środkiem podstawy CD.

 Punkty A=(−2,−4)A=(−2,−4), B=(8,1)B=(8,1), C=(4,4)C=(4,4) są kolejnymi wierzchołkami trapezu równoramiennego ABCDABCD (niebędącego równoległobokiem) o podstawach ABAB oraz CDCD.

a) Wyznacz równanie prostej, która jest osią symetrii tego trapezu.

b) Oblicz współrzędne punktu będącego środkiem podstawy CDCD.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz