...

Punkty A=(−21,11) i B=(3,17) są końcami odcinka AB. Obrazem tego odcinka w symetrii względem osi Ox układu współrzędnych jest odcinek A′B′. Środkiem odcinka A′B′ jest punkt o współrzędnych A.(−9,−14) B.(−9,14) C.(9,−14) D.(9,14)

Punkty A=(−21,11) i B=(3,17) są końcami odcinka AB. Obrazem tego odcinka w symetrii względem osi Ox układu współrzędnych jest odcinek A′B′. Środkiem odcinka A′B′ jest punkt o współrzędnych A.(−9,−14) B.(−9,14) C.(9,−14) D.(9,14)

Zobacz!

Dodaj komentarz