Punkty A=(2,11),B=(8,23),C=(6,14) są wierzchołkami trójkąta. Wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie D. Oblicz współrzędne punktu D.

Punkty A=(2,11),B=(8,23),C=(6,14) są wierzchołkami trójkąta. Wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie D. Oblicz współrzędne punktu D.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz