Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa A.91∘ B.72,5∘ C.18∘ D.32∘

Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa A.91∘ B.72,5∘ C.18∘ D.32∘

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz