...

Punkty A,B,C,D są położone na okręgu o środku S tak, jak przedstawiono na rysunku. Odcinek AC jest średnicą tego okręgu. Wskaż miarę kąta BCA.

 Punkty A,B,C,DA,B,C,D są położone na okręgu o środku SS tak, jak przedstawiono na rysunku. Odcinek ACAC jest średnicą tego okręgu. Wskaż miarę kąta BCABCA.

Zobacz!

Dodaj komentarz