Równanie x−12x+1=0

Równanie x−12x+1=0 A.ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste. B.ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste. C.ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste. D.nie ma rozwiązań.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz