...

Równanie (x+5)(x−3)(x2+1)=0 ma: A.dwa rozwiązania: x=−5,x=3 B.dwa rozwiązania: x=−3,x=5 C.cztery rozwiązania: x=−5,x=−1,x=1,x=3 D.cztery rozwiązania: x=−3,x=−1,x=1,x=5

Równanie (x+5)(x−3)(x2+1)=0 ma:A.dwa rozwiązania: x=−5,x=3B.dwa rozwiązania: x=−3,x=5C.cztery rozwiązania: x=−5,x=−1,x=1,x=3D.cztery rozwiązania: x=−3,x=−1,x=1,x=5

Zobacz!

Dodaj komentarz