Równość (x2–√−2)2=(2+2–√)2 jest A.fałszywa dla każdej liczby x B.prawdziwa dla x=−2–√ C.prawdziwa dla x=2–√ D.prawdziwa dla x=−1

Równość (x2–√−2)2=(2+2–√)2 jest A.fałszywa dla każdej liczby x B.prawdziwa dla x=−2–√ C.prawdziwa dla x=2–√ D.prawdziwa dla x=−1
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz