Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3,5,7,9,x,15,17,19 jest równa 11. Wtedy A.x=1 B.x=2 C.x=11 D.x=13

Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3,5,7,9,x,15,17,19 jest równa 11. Wtedy A.x=1 B.x=2 C.x=11 D.x=13
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz