Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 31,16,25,29,27,x, jest równa x/2. Mediana tych liczb jest równa A.26 B.27 C.28 D.29

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 31,16,25,29,27,x, jest równa x/2. Mediana tych liczb jest równa A.26 B.27 C.28 D.29

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz