Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2,4,7,8,9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2,4,7,8,9,x. Wynika stąd, że A.x=3 B.x=5 C.x=6 D.x=0

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2,4,7,8,9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2,4,7,8,9,x. Wynika stąd, że A.x=3 B.x=5 C.x=6 D.x=0

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz