Średnia arytmetyczna zestawu sześciu danych: 2,3,4,5,6,x jest równa 4. Mediana tego zestawu wynosi:

 Średnia arytmetyczna zestawu sześciu danych: 2,3,4,5,6,x2,3,4,5,6,x jest równa 44. Mediana tego zestawu wynosi:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz