Trójkąt ABC przedstawiony na poniższym rysunku jest równoboczny, a punkty B,C,N są współliniowe. Na boku AC wybrano punkt M tak, że |AM|=|CN|. Wykaż, że |BM|=|MN|.

Trójkąt ABCABC przedstawiony na poniższym rysunku jest równoboczny, a punkty B,C,NB,C,N są współliniowe. Na boku ACAC wybrano punkt MM tak, że |AM|=|CN||AM|=|CN|. Wykaż, że |BM|=|MN||BM|=|MN|.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz