...

Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b prawdziwa jest nierówność 1/2a+1/2b≥2/a+b.

Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b prawdziwa jest nierówność 1/2a+1/2b≥2/a+b.

Zobacz!

Dodaj komentarz