Udowodnij, że każda liczba całkowita k, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2 ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3k2 przez 7 jest równa 5.

Udowodnij, że każda liczba całkowita k, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2 ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3k2 przez 7 jest równa 5.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz