Udowodnij, że nierówność (x2−3)2+x4≥412 jest prawdziwa dla dowolnej liczby rzeczywistej.

Udowodnij, że nierówność (x2−3)2+x4≥412(x2−3)2+x4≥412 jest prawdziwa dla dowolnej liczby rzeczywistej.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz