Układ równań {x−y=32x+0,5y=4 opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie A.zbiór nieskończony. B.dokładnie 2 różne punkty. C.dokładnie jeden punkt. D.zbiór pusty.

Układ równań {x−y=32x+0,5y=4 opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie A.zbiór nieskończony. B.dokładnie 2 różne punkty. C.dokładnie jeden punkt. D.zbiór pusty.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz