W ciągu arytmetycznym an, określonym dla n≥1, dane są: a1=5, a2=11. Wtedy A.a14=71 B.a12=71 C.a11=71 D.a10=71

W ciągu arytmetycznym an, określonym dla n≥1, dane są: a1=5, a2=11. Wtedy A.a14=71 B.a12=71 C.a11=71 D.a10=71
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz