W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, dane są dwa wyrazy: a1=7 i a8=−49. Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, dane są dwa wyrazy: a1=7 i a8=−49. Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa A.−168 B.−189 C.−21 D.−42

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz