W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, dane są dwa wyrazy: a2=11 i a4=7. Suma czterech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa: A) 36B) 40

 W ciągu arytmetycznym (an)(an), określonym dla n≥1n≥1, dane są dwa wyrazy: a2=11a2=11 i a4=7a4=7. Suma czterech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa:A) 3636B) 4040

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz