W ciągu arytmetycznym (an) określonym dla n≥1, dane są wyrazy a2=−2 i a5=7. Oblicz sumę wyrazów tego ciągu, od wyrazu piątego do wyrazu dwudziestego.

 W ciągu arytmetycznym (an)(an) określonym dla n≥1n≥1, dane są wyrazy a2=−2a2=−2 i a5=7a5=7. Oblicz sumę wyrazów tego ciągu, od wyrazu piątego do wyrazu dwudziestego.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz