W czworościanie foremnym, którego krawędź ma długość a, kąt α jest kątem nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. Oblicz wartość wyrażenia cos2(90°−α)−cos2α.

W czworościanie foremnym, którego krawędź ma długość aa, kąt αα jest kątem nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. Oblicz wartość wyrażenia cos2(90°−α)−cos2αcos2(90°−α)−cos2α.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz