W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym (zobacz rysunek poniżej) punkt O jest punktem przecięcia przekątnych podstawy dolnej, a odcinek OC′ jest o 4 dłuższy od przekątnej podstawy. Graniastosłup ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną BD podstawy dolnej i wierzchołek C′ podstawy górnej. Pole figury otrzymanej w wyniku przekroju jest równe 48. Zaznacz tę figurę na rysunku poniżej i oblicz objętość graniastosłupa.

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym (zobacz rysunek poniżej) punkt OO jest punktem przecięcia przekątnych podstawy dolnej, a odcinek OC′OC′ jest o 44 dłuższy od przekątnej podstawy. Graniastosłup ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną BDBD podstawy dolnej i wierzchołek C′C′ podstawy górnej. Pole figury otrzymanej w wyniku przekroju jest równe 4848. Zaznacz tę figurę na rysunku poniżej i oblicz objętość graniastosłupa.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz