...

W okręgu o środku O dany jest kąt wpisany ABC o mierze 20∘ (patrz rysunek).Miara kąta CAO jest równa A.85∘ B.70∘ C.80∘ D.75∘

W okręgu o środku O dany jest kąt wpisany ABC o mierze 20∘ (patrz rysunek).Miara kąta CAO jest równa A.85∘ B.70∘ C.80∘ D.75∘

Zobacz!

Dodaj komentarz