W prostopadłościanie ABCDEFGH mamy: |AB|=5,|AD|=4,|AE|=3. Który z odcinków AB,BG,GE,EB jest najdłuższy? A.AB B.BG C.GE D.EB

W prostopadłościanie ABCDEFGH mamy: |AB|=5,|AD|=4,|AE|=3. Który z odcinków AB,BG,GE,EB jest najdłuższy? A.AB B.BG C.GE D.EB

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz