W tabeli podano oceny z matematyki pewnego ucznia. matura z matematyki Średnia ważona tego zestawu danych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku jest równa:

W tabeli podano oceny z matematyki pewnego ucznia. Średnia ważona tego zestawu danych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku jest równa:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz