W trapezie ABCD, w którym AB||CD, przedłużono ramiona AD i BC tak, aby przecięły się w punkcie E. Wiadomo, że AB=8cm, CD=2cm, a pole powstałego trójkąta DCE jest równe 2cm2. Oblicz pole trapezu ABCD.

W trapezie ABCDABCD, w którym AB||CDAB||CD, przedłużono ramiona ADAD i BCBC tak, aby przecięły się w punkcie EE. Wiadomo, że AB=8cmAB=8cm, CD=2cmCD=2cm, a pole powstałego trójkąta DCEDCE jest równe 2cm22cm2. Oblicz pole trapezu ABCDABCD.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz