W trapezie prostokątnym ABCD, w którym AB||CD i |AB|=2|CD|, poprowadzono przekątne AC i BD, przecinające się w punkcie S. Udowodnij, że odległość punktu S od ramienia AD, prostopadłego do podstaw, jest trzy razy mniejsza niż długość podstawy AB.

 W trapezie prostokątnym ABCDABCD, w którym AB||CDAB||CD i |AB|=2|CD||AB|=2|CD|, poprowadzono przekątne ACAC i BDBD, przecinające się w punkcie SS. Udowodnij, że odległość punktu SS od ramienia ADAD, prostopadłego do podstaw, jest trzy razy mniejsza niż długość podstawy ABAB.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz