W trójkącie ABC wierzchołek A ma współrzędne (1,6), wierzchołek B leży na osi Oy, a |∢ACB|=90°. Prosta o równaniu y=12x+12 jest równoległa do boku BC i przecina każdy z boków AB i AC w połowie. Wyznacz współrzędne wierzchołków B i C tego trójkąta.

 W trójkącie ABCABC wierzchołek AA ma współrzędne (1,6)(1,6), wierzchołek BB leży na osi OyOy, a |∢ACB|=90°|∢ACB|=90°. Prosta o równaniu y=12x+12y=12x+12 jest równoległa do boku BCBC i przecina każdy z boków ABAB i ACAC w połowie. Wyznacz współrzędne wierzchołków BB i CC tego trójkąta.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz