W trójkącie prostokątnym ABC dane są wierzchołki A=(−2,0) i B=(8,0). Punkt C jest wierzchołkiem kąta prostego tego trójkąta i leży na osi OY. Oblicz współrzędne wierzchołka C.

W trójkącie prostokątnym ABCABC dane są wierzchołki A=(−2,0)A=(−2,0) i B=(8,0)B=(8,0). Punkt CC jest wierzchołkiem kąta prostego tego trójkąta i leży na osi OYOY. Oblicz współrzędne wierzchołka CC.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz