W trójkącie prostokątnym ABC punkty A=(−4,1) i B=(7,−2) są końcami przeciwprostokątnej. Prosta o równaniu y=13x+73 zawiera jedną z przyprostokątnych tego trójkąta. Oblicz długość środkowej BS w trójkącie ABC.

W trójkącie prostokątnym ABCABC punkty A=(−4,1)A=(−4,1) i B=(7,−2)B=(7,−2) są końcami przeciwprostokątnej. Prosta o równaniu y=13x+73y=13x+73 zawiera jedną z przyprostokątnych tego trójkąta. Oblicz długość środkowej BSBS w trójkącie ABCABC.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz