...

W zestawie 2,2,2,…,2m liczb,4,4,4,…,4m liczb jest 2m liczb (m≥1), w tym m liczb 2 i m liczb 4. Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe A.2 B.1 C.12–√ D.2–√

W zestawie 2,2,2,…,2m liczb,4,4,4,…,4m liczb jest 2m liczb (m≥1), w tym m liczb 2 i m liczb 4. Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe A.2 B.1 C.12–√ D.2–√

Zobacz!

Dodaj komentarz