...

Wartość wyrażenia (a+5)2 jest większa od wartości wyrażenia (a2+10a) o A.50 B.10 C.5 D.25

Wartość wyrażenia (a+5)2 jest większa od wartości wyrażenia (a2+10a) oA.50 B.10 C.D.25

Zobacz!

Dodaj komentarz