Wierzchołki trapezu ABCD mają współrzędne: A=(−1,−5), B=(5,1), C=(1,3), D=(−2,0). Napisz równanie okręgu, który jest styczny do podstawy AB tego trapezu, a jego środek jest punktem przecięcia się prostych zawierających ramiona AD oraz BC trapezu ABCD.

Wierzchołki trapezu ABCD mają współrzędne: A=(−1,−5), B=(5,1), C=(1,3), D=(−2,0). Napisz równanie okręgu, który jest styczny do podstawy AB tego trapezu, a jego środek jest punktem przecięcia się prostych zawierających ramiona AD oraz BC trapezu ABCD.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz