Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem f(x)=x2−4x+4 jest punkt o współrzędnych A.(0,2) B.(0,−2) C.(−2,0) D.(2,0)

Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem f(x)=x2−4x+4 jest punkt o współrzędnychA.(0,2) B.(0,−2) C.(−2,0) D.(2,0)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz