Wskaż oś liczbową, na której przedstawiono zbiór wszystkich wartości p, dla których funkcja liniowa f(x)=(8−p2)x+p jest rosnąca. A)

Wskaż oś liczbową, na której przedstawiono zbiór wszystkich wartości p, dla których funkcja liniowa f(x)=(8−p2)x+p jest rosnąca.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz