Wskaż zdanie nieprawdziwe: A) −125−−−√3=−125−−−−√3B) (−125)2−−−−−−−√=−125C) −64−−−−√5=−22–√5D) 573=255–√3

Wskaż zdanie nieprawdziwe:A) −125−−−√3=−125−−−−√3−1253=−1253B) (−125)2−−−−−−−√=−125(−125)2=−125C) −64−−−−√5=−22–√5−645=−225D) 573=255–√3573=2553

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz