Wszystkie oceny Ani z matematyki to 5,4,6,5,5 i nieznana ocena x. Średnia arytmetyczna wszystkich ocen Ani jest większa niż ich mediana. Tą oceną może być:

Wszystkie oceny Ani z matematyki to 5,4,6,5,55,4,6,5,5 i nieznana ocena xx. Średnia arytmetyczna wszystkich ocen Ani jest większa niż ich mediana. Tą oceną może być:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz